Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Disclaimer

Alle informatie op de websites van Het Analoge Atelier heeft een informatief karakter. Alhoewel Het Analoge Atelier getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Het Analoge Atelier en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website.

Het Analoge Atelier accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Het Analoge Atelier voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Het Analoge Atelier.

Op dewebsites van Het Analoge Atelier zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Het Analoge Atelier zijn. Het Analoge Atelier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Het Analoge Atelier behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Studio5982 BV staat onder nummer 73786896 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.